Nl En

Informatie zorgverzekeringen 2020

Hierbij willen wij u graag informeren over de budget afspraken van Grip met de verschillende zorgverzekeraars voor 2020.

 

In onderstaande tabellen vindt u de situatie per zorgverzekeraar.

Wat is de situatie?

  • Met de Caresq groep heeft Grip geen overeenkomst (omdat Caresq zorgaanbieders structureel onder de kostprijs betaalt).
  • Bijna alle andere zorgverzekeraars hebben voldoende budgetruimte gegeven voor het starten in 2020 van behandelingen in de Basis-Generalistische GGZ (GB-GGZ).
  • Voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) is de situatie per zorgverzekeraar verschillend, zie de tabel. Sommige zorgverzekeraars geven voldoende budget, andere niet. Daar waar we onvoldoende budget hebben gekregen, wordt de duur van de behandeltrajecten beperkt.

 

Voor vragen kunt u terecht bij uw behandelaar, die eventueel zal verwijzen naar het management.

 

Grip Psychologen

INFORMATIE  ZORGVERZEKERINGEN 2020

         

Zorgverzekering*

SGGZ   budget

Reguliere trajecten

Langdurige   trajecten

VGZ

Voldoende

Ja

NEE  

ZK

Voldoende

Ja

NEE  

CZ

IN AFWACHTING OPHOGING

NEE

NEE

Menzis

Voldoende

Ja

NEE    

DSW

Voldoende

Ja

Beperkt

ASR

Voldoende

Ja

Ja

Multizorg

Voldoende

Ja

Ja

Caresq

GEEN   BUDGET

NEE

NEE

       

*zorgverzekering met bijbehorende labels