Nl En

Nieuwe bekostiging in de GGZ 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt er landelijk een nieuw systeem voor de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg ingevoerd; het zorgprestatiemodel. 

 

Dit houdt in dat op 31 december alle lopende dossiers afgesloten moeten worden en dat er per 1 januari 2022 een nieuw dossier geopend wordt. Dit betekent voor u als cliënt dat wij eind december 2021 uw dossier af moeten sluiten en een nieuw ‘vervolg’ dossier voor u moeten openen vanaf januari 2022. Uw behandeltraject zal gewoon doorlopen en het openen van een nieuw dossier heeft geen effect op uw behandeling. Bij het afsluiten van het traject brengen wij de kosten voor de behandeling in rekening bij uw zorgverzekering en zal de zorgverzekeraar uw Eigen Risico aanspreken over het jaar waarin u het traject bent gestart.

 

Voor het nieuwe dossier in 2022 zal opnieuw uw Eigen Risico worden verrekend met de kosten van de afzonderlijke sessies door de zorgverzekeraar, totdat uw Eigen Risico op is. Waarbij voorheen het Eigen Risico alleen werd aangesproken over het jaar waarin een behandeltraject gestart was, wordt deze nu ieder nieuw kalenderjaar opnieuw aangesproken. De declaraties zullen tevens sneller plaatsvinden, namelijk per afspraak, in plaats van aan het einde van het traject. Helaas kan Grip Psychologen hier niets in veranderen, aangezien deze nieuwe werkwijze vanuit het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars is vastgesteld. Grip is daarin geen partij. Voor verdere vragen raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/vraag-en-antwoord/hoeveel-betaal-ik-in-2022-aan-eigen-risico-voor-een-behandeling-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-ggz