Wat bieden wij

Er bestaan diverse therapievormen die toegepast kunnen worden bij psychische klachten en problemen. Bij Grip Psychologen werken wij voornamelijk met cognitieve gedragstherapie. Naast gesprekstherapie werken wij ook met EMDR, runningtherapie en blended care. Naast individuele therapie bieden wij ook twee groepstrainingen aan, namelijk de groepstraining Aandachtgerichte cognitieve therapie en Zelfvertrouwen. Grip Psychologen biedt cognitieve gedragstherapie binnen de BGGZ (Basis GGZ) en SGGZ (Specialistische GGZ). Binnen de Specialistische GGZ behandelen wij geen persoonlijkheidsproblematiek. Binnen de Specialistische GGZ bieden wij een verlengde zorg met betrekking tot angst-, stemming- en traumaklachten.

 

Een behandelingbij Grip Psychologen bestaat over het algemeen uit wekelijks therapiegesprekken van 45 minuten, waarbij de duur van de behandeling kan variëren. Bij Grip Psychologen bieden wij twee trajecten aan, namelijk Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Binnen BGGZ vindt de behandeling plaats van lichte tot matige en niet-complexe psychische stoornissen. Behandeling binnen de BGGZ varieert tussen de 4 tot 11 gesprekken. Daarnaast bieden wij ook een SGGZ traject aan waarbinnen meer dan 11 gesprekken mogelijk zijn. Onder ‘voor wie’ kunt u zien welke psychische klachten en problemen wij behandelen. Ook kunt u altijd met ons contact opnemen.

 

BGGZ

Wat voorheen bekend stond als 'eerstelijns psychologie' wordt sinds 2014 'Generalistische Basis GGZ' genoemd, afgekort 'GBGZZ' of 'BGGZ'. Binnen BGGZ vindt de behandeling plaats van lichte tot matige en niet-complexe psychische stoornissen.

 

Grip Psychologen biedt kortdurende BGGZ behandelingen. Bij behandeling in de Generalistische Basis GGZ zijn 4 tot 11 gesprekken vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Wij behandelen mensen met uiteenlopende psychische klachten. Vanzelfsprekend behandelen wij ook sporters met klachten van psychische aard. Indien klachten van complexere of zwaardere aard zijn, dan bieden wij de mogelijkheid om u te helpen met 'gespecialiseerde GGZ'.

 

SGGZ

Voorheen werden complexe psychische klachten en problemen behandeld onder de noemer 'tweedelijns psychologie'. Sinds 2014 is deze term omgevormd naar 'Gespecialiseerde GGZ', soms ook wel 'Specialistische GGZ' of 'SGGZ' genoemd. U kunt in aanmerking komen voor gespecialiseerde GGZ na verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts.

 

Zaken met betrekking tot onze aanmeldprocedure en wachttijd kunt u ook vinden op onze site.

 

Behandeleffect

In het kader van ROM (Routine Outcome Monitoring) worden er meerdere malen tijdens het behandeltraject klachtspecifieke vragenlijsten afgenomen. Dit om de effecten van de behandeling te meten en zo nodig de behandeling bij te stellen.

Standaard worden de BSI en de UCL afgenomen, die respectievelijk het algehele klachtenniveau en de copingstijl (omgaan met problemen) meten. De vragenlijsten worden voorafgaand aan de intake, tijdens tussentijdse evaluaties en bij afsluiting afgenomen en met u besproken.

 

Informatie uitwisselen met de huisarts

Wij vinden het prettig om gedurende de behandeling informatie uit te kunnen wisselen met uw huisarts. Na de intake en bij het afronden van uw behandeling zal de psycholoog, in samenspraak met u, een verslag naar uw huisarts sturen om deze te informeren over uw behandeling bij Grip Psychologen. Indien nodig is er tussentijds contact met uw huisarts.