Links en Samenwerkingsverbanden

Grip Psychologen hecht waarde aan samenwerking binnen het werkveld van de hulpverlening om kennis en kunde te blijven ontwikkelen. Te denken valt aan deelname aan wetenschappelijk onderzoek, scholing en overleg ten behoeve van onze ontwikkeling. Zo hebben wij contact met verschillende disciplines, zoals fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, huisartsen en coaches en zijn wij aangesloten bij verschillende organisaties: 

 

Cura Fysio

Gezond Plus

Gcoach.nl

Greenlight Solutions

HJZ sport

Insight Adventure

Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)

Leslie Pangemanan Privétrainer

Nederlands Basketball Bond (NBB)

Nederlands Handbal Verbond (NHV)

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Pilates Zuid

ProTask

Psychologisch

Psychologische Praktijk Verstegen

Slaapmakend

SMA Haarlem

SVPA Amsterdam

Therapeutvinden.datzitzo.com
Therapieland

Topfysio

Universitair Sport Centrum (USC)

Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN)

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)

 

Naast bovenstaande partners, wordt er nauw samengewerkt met verschillende instellingen binnen de basis- en gespecialiseerde GGZ, maatschappelijk werk en POH-GGZ. Tevens kan het voorkomen dat een eerdere hulpverlener, een overheidsinstantie of een arbo-arts informatie over u opvraagt. In alle gevallen wordt beoogd u de best passende zorg te verlenen, maar zal er nooit overleg plaatsvinden zonder uw schriftelijke toestemming.