Actuele wachttijden

 

Kenmerkend voor Grip Psychologen is dat u snel terecht kunt voor zowel een intakegesprek als behandeling. Het ontstaan van een wachtlijst proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Het kan voorkomen dat er tussen de intake en de start van de behandeling een aantal weken zit voordat deze afspraken ingepland kunnen worden. Dit hoeft echter niet het geval te zijn.

 

Grip Psychologen heeft momenteel geen wachtlijst voor een reguliere intake! Dat betekent dat, zodra u de vragenlijsten hebt ingevuld en het blijkt dat Grip u een passende behandeling kan bieden, u direct voor intakegesprek zal worden uitgenodigd.

 

Wachttijden kunnen per verzekeraar verschillen in verband met de verplichte spreiding van ons budget per verzekeraar over het jaar.

Wij passen dit overzicht elke week aan naar de meest recente stand van zaken.

 

Wachttijden op 23-10-2018

 

 

 

                                  Intake

                                 Behandeling

Amsterdam

3 weken

3 weken

Amsterdam (avonduren, loc. Falckstraat) 

12 weken

12 weken

Amsterdam

Treatment in english

5 weeks

5 weeks

Amsterdam

Treatment in english (evening hours)

12 weeks

12 weeks

 

 • Voor aanmeldingen verzekerd bij de volgende zorgverzekeraars hebben wij nog voldoende plek voor Basis en Gespecialiseerde GGZ:
  • Multizorg
  • DSW
  • Caresq
  • VGZ
  • Achmea (gering budget in SGGZ)

  

 • Vanwege de verplichte spreiding van het budget, kunnen wij momenteel voor de volgende zorgverzekeraar(s) geen nieuwe behandelingen starten in 2018 voor Gespecialiseerde GGZ. Voor Basis GGZ is wel plek. Aanmelden is wel mogelijk.
  • Menzis

 

 • Vanwege de verplichte spreiding van het budget, kunnen wij momenteel voor de volgende zorgverzekeraar(s) geen nieuwe behandelingen starten in 2018 voor Gespecialiseerde GGZ en Basis GGZ. Aanmelden is wel mogelijk om de behandeling te starten in 2019.
  • CZ


Klik hier voor een overzicht van de hoofdgroepen met de daaronder vallende labels.

Voor de zogenoemde onvergoede zorg of particuliere trajecten kunt u altijd bij ons terecht.

 

Het komt regelmatig voor dat er (eerder dan de wachttijden) plekken in de agenda van de therapeuten ontstaan en dat ons secretariaat een belronde doet. De cliënten op de wachtlijst worden gebeld in de hoop om deze cliënten zo snel mogelijk in te plannen. Sla ons telefoonnummer (085-0471147) dus goed op in uw lijst met contactpersonen. Indien u flexibel bent, is de kans groter dat u eerder ingepland kan worden.

 

Wachtlijstbemiddeling.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen) (Nederlandse Zorg Autoriteit, 2016).