Bedrijfsartsen en Huisartsen

Verwijzing door bedrijfsarts of huisarts van clientencliënten met psychische klachten

 

U kunt als bedrijfsarts of huisarts volwassenen verwijzen met psychische klachten en waarbij het vermoeden is van een diagnose. Dus ook indien u niet zeker weet of er wel sprake is van een diagnose kunt u verwijzen. Wij zullen dit dan verder onderzoeken. De behandeling wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering indien er sprake is van een diagnose volgens de DSM V. Een aantal diagnoses en klachten wordt sinds 2014 niet meer vergoed (bijv. aanpassingsstoornis, werkgerelateerde klachten en, relatieproblemen). Wij bieden zowel behandelingen binnen de BGGZ als binnen de SGGZ aan.

 

U ontvangt van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage.

 

Direct aanmelden

U kunt direct uw patiënt aanmelden door een mail te sturen naar info@grippsychologen.nl met naam en telefoonnummer van uw patiënt.

 

Om de aanmelding compleet te maken, wordt de cliënt verzocht om zich aan te melden via ons contactformulier op de website.

 

U kunt ook uw patiënt zelf een afspraak bij ons laten maken. Daartoe kan het contactformulier worden ingevuld of telefonisch contact worden opgenomen. Indien nodig nemen wij van te voren contact met u op. In verband met vergoeding vanuit de zorgverzekeraars verdient het de voorkeur om een verwijzing voor de psycholoog aan uw patiënt mee te geven. De NZA heeft voorwaarden opgesteld waar een verwijsbrief aan moet voldoen, namelijk: verwijzing naar SGGZ of BGGZ, (vermoeden van) een diagnose, datum van verwijzing voor het eerste consult, AGB-code van de huisarts.

 

U kunt ook dit format gebruiken om uw patiënt te verwijzen.

 

Korte wachtlijst

Grip Psychologen streeft naar een zo kort mogelijke wachtlijst, maar vanwege de wachtlijst kan het intake gesprek in de meeste gevallen binnen een aantal weken gepland worden. Klik hier voor de actuele wachttijden. De intake en behandeling vinden plaats op twee locaties in Amsterdam.

 

Soorten psychische klachten

Er worden onder andere de volgende aandoeningen behandeld:

  • Angst- en dwangklachten
  • Tics
  • Een sombere/depressieve stemming
  • Posttraumatische stressklachten
  • Overspannenheid / burnout
  • Lichte verslavingsproblematiek

Contra-indicaties zijn:
Psychose, persoonlijkheidsproblematiek, ernstige verslaving en eetproblematiek, suïcidaliteit, hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld en autistiforme stoornissen.

 

Contact / Vragen

Indien u vragen heeft neem dan contact op met Grip Psychologen.