Verwijzen BGGZ

Grip Psychologen biedt kortdurende BGGZ behandelingen, variërend van 4 tot 11 sessies, aan volwassenen vanaf 18 jaar. Grip behandelt mensen met uiteenlopende psychische klachten. Op de pagina Voor wie vindt u meer informatie over de problematiek die wij bij Grip behandelen.

 

U kunt als huisarts volwassenen met psychische klachten verwijzen waarbij u vermoedt dat er sprake is van een diagnose. Ook indien u niet zeker weet of er wel sprake is van een diagnose kunt u verwijzen. Wij zullen dit dan verder onderzoeken. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien er sprake is van een diagnose volgens de DSM V. Een aantal diagnoses en klachten wordt sinds 2014 niet meer vergoed (bijv. aanpassingsstoornis, werkgerelateerde klachten, relatieproblemen, slaapstoornissen). Patiënten kunnen zich in dat geval nog steeds bij ons aanmelden maar komen mogelijk niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

U ontvangt, indien uw patiënt hiermee akkoord gaat, van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage.

Twijfelt u over BGGZ of SGGZ voor uw patiënt? Wellicht kan deze beslisboom u van dienst zijn.

 

Direct Aanmelden

U kunt uw patiënt direct naar ons verwijzen via Zorgdomein. 

 

Uw patiënt dient zich vervolgens zelf aan te melden via het aanmeldformulier op deze website.

 

Indien u uw patiënt niet doorverwijst via Zorgdomein, dan dient u een verwijzing voor de psycholoog aan uw patiënt mee te geven. Uw patiënt kan zich dan alsnog via ons aanmeldformulier op deze website aanmelden. 

De NZA heeft voorwaarden opgesteld waar een verwijsbrief aan moet voldoen, namelijk: verwijzing naar SGGZ of GBGGZ, (vermoeden van) een diagnose, datum van verwijzing voor het eerste consult, AGB-code van de huisarts. U vindt hier een format van een verwijsbrief.