Verwijzen BGGZ

Grip Psychologen biedt kortdurende BGGZ behandelingen, variërend van 4 tot 11 sessies, aan volwassenen vanaf 18 jaar. Grip behandelt mensen met de meest uiteenlopende psychische klachten. Op de pagina Voor wie vindt u meer informatie over bij welke klachten Grip kan helpen.

 

U kunt als huisarts volwassenen verwijzen met psychische klachten en waarbij het vermoeden is van een diagnose. Dus ook indien u niet zeker weet of er wel sprake is van een diagnose kunt u verwijzen. Wij zullen dit dan verder onderzoeken. De behandeling wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering indien er sprake is van een diagnose volgens de DSM IV. Een aantal diagnoses en klachten wordt sinds 2014 niet meer vergoed (bijv. aanpassingsstoornis, werkgerelateerde klachten, relatieproblemen). U ontvangt van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage.

Twijfelt u over BGGZ of SGGZ voor uw patiënt? Wellicht kan deze beslisboom u van dienst zijn.

 

Direct Aanmelden

U kunt uw patiënt verwijzen door een email te sturen aan info@grippsychologen.nl met daarin naam, telefoonnummer en emailadres van uw patiënt. Het is voor ons het meest praktisch als u daar uw verwijsbrief reeds aan toevoegt. U vindt hier een format van een verwijsbrief dat voldoet aan de eisen van de NZA.

 

Uw patiënt dient zich wel zelf aan te melden via het contactformulier op deze website.

 

U kunt ook uw patiënt zelf een afspraak bij ons laten maken. Daartoe kan het contactformulier worden ingevuld of telefonisch contact worden opgenomen. Indien nodig nemen wij van te voren contact met u op. In verband met vergoeding vanuit de zorgverzekeraars verdient het de voorkeur om een verwijzing voor de psycholoog aan uw patiënt mee te geven. De NZA heeft voorwaarden opgesteld waar een verwijsbrief aan moet voldoen, namelijk: verwijzing naar SGGZ of GBGGZ, (vermoeden van) een diagnose, datum van verwijzing voor het eerste consult, AGB-code van de huisarts. U vindt hier een format van een verwijsbrief.