Verwijzen SGGZ

Grip Psychologen biedt naast BGGZ ook behandeling binnen de SGGZ. Gemiddeld duren SGGZ-behandelingen bij Grip ongeveer 18 sessies U kunt patiënten verwijzen naar de SGGZ wanneer er sprake is van complexere problematiek, bijvoorbeeld meerdere diagnoses of wanneer u verwacht dat behandeling langer dan 11 sessies zal gaan duren. Contra-indicaties voor behandeling bij Grip Psychologen zijn: psychose, ernstige verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, suïcidaliteit/crisisgevoeligheid, autistiforme stoornissen, ernstige eetstoornissen en een hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld. Op de pagine 'voor wie' vindt u meer informatie over de problematiek die wij bij Grip behandelen.

 

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien er sprake is van een diagnose volgens de DSM V. Een aantal diagnoses en klachten wordt sinds 2014 niet meer vergoed (bijv. aanpassingsstoornis, werkgerelateerde klachten, relatieproblemen, slaapstoornissen). Patiënten kunnen zich in dat geval nog steeds bij ons aanmelden maar komen mogelijk niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. U ontvangt, indien uw patiënt hiermee akkoord gaat, van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage.

 

Twijfelt u over BGGZ of SGGZ? Wellicht kan deze beslisboom u van dienst zijn.

 

Direct aanmelden

U kunt uw patiënt direct naar ons verwijzen via Zorgdomein.

 

Uw patiënt dient zich vervolgens zelf aan te melden via het aanmeldformulier op deze website.

 

Indien u uw patiënt niet doorverwijst via Zorgdomein, dan dient u een verwijzing voor de psycholoog aan uw patiënt mee te geven. Uw patiënt kan zich dan alsnog via ons aanmeldformulierop deze website aanmelden.

De NZA heeft voorwaarden opgesteld waar een verwijsbrief aan moet voldoen, namelijk: verwijzing naar SGGZ of BGGZ, (vermoeden van) een diagnose, datum van verwijzing voor het eerste consult, AGB-code van de huisarts. U vindt hier een format van een verwijsbrief.