Verwijzen SGGZ

Grip Psychologen biedt naast BGGZ ook behandeling binnen de SGGZ. U kunt hiervoor patiënten verwijzen met complexere problematiek, bijvoorbeeld met meerdere diagnoses of de verwachting dat therapie langer dan 11 sessies zal gaan duren. Contra-indicaties voor behandeling bij Grip Psychologen zijn: psychose, ernstige verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, suïcidaliteit/crisisgevoeligheid,autistoforme stoornissen, ernstige eetstoornissen en een hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld.

 

Twijfelt u over BGGZ of SGGZ? Wellicht kan deze beslisboom u van dienst zijn.

Wij behandelen mensen met de meest uiteenlopende psychische klachten. Op de pagina Voor wie  vindt u meer informatie over bij welke klachten Grip Psychologen kan helpen.

U ontvangt van de intake en bij ontslag een beknopte rapportage, indien patiënt hiervoor toestemming geeft.

 

Direct aanmelden

U kunt uw patiënt verwijzen door een email te sturen aan info@grippsychologen.nl met daarin naam, telefoonnummer en emailadres van uw patiënt. Het is voor ons het meest praktisch als u daar uw verwijsbrief reeds aan toevoegt. U vindt hier een format van een verwijsbrief dat voldoet aan de eisen van de NZA.

 

Uw patiënt dient zich wel zelf aan te melden via het contactformulier op deze website.

 

U kunt ook uw patiënt zelf een afspraak bij ons laten maken. Daartoe kan het contactformulier worden ingevuld of telefonisch contact worden opgenomen. Indien nodig nemen wij van te voren contact met u op. In verband met vergoeding vanuit de zorgverzekeraars verdient het de voorkeur om een verwijzing voor de psycholoog aan uw patiënt mee te geven. De NZA heeft voorwaarden opgesteld waar een verwijsbrief aan moet voldoen, namelijk: verwijzing naar SGGZ of GBGGZ, (vermoeden van) een diagnose, datum van verwijzing voor het eerste consult, AGB-code van de huisarts. U vindt hier een format van een verwijsbrief.