Grip op Werk

Grip op Werk

Bij Grip Psychologen worden medewerkers snel en op professionele wijze begeleid om weer met energie en plezier aan het werk te kunnen of om optimaal op het werk te kunnen presteren.

 

Snel en actief aanpakken

Bij de begeleiding putten wij uit onze jarenlange ervaring in het begeleiden van topsporters en helpen wij medewerkers hoe om te gaan met een uitdagende werksituatie. Medewerkers kunnen snel bij ons terecht. Hierdoor wordt direct een start gemaakt met het aanpakken van de gestelde doelen, hetgeen leidt tot een aanzienlijke verbetering van het prestatievermogen en de mentale gezondheid.

 

[ Preventief en Prestatie ] Voel je sterk, Werk je sterk

Is de aanmelding gericht op het verbeteren van het prestatievermogen of voorkomen van klachten en uitval van het werk, kies dan uit één van onze 

[ Preventief en Prestatie ] pakketten. Het pakket SterkWerk is gericht op het optimaal kunnen functioneren en vergroten van het prestatievermogen. Het pakket StressLess richt zich op het weerbaarder worden tegen stress, door vroegtijdig stress te leren herkennen en hierop kunnen anticiperen.

 

[ Herstel ] Snel herstellen vanuit je kracht

Is er sprake van psychische klachten of uitval van het werk kies dan voor één van onze 

[ Herstel ] pakketten, gericht op het behandelen van psychische klachten met focus op werk(hervatting). De pakketten Basis*Midden** en Top**** zijn allen gericht op een snel herstel vanuit eigen kracht, het actief aanpakken van de hulpvraag en terugvalpreventie. De trajecten Midden** en Top**** richten zich eveneens specifiek op het verbeteren van het prestatievermogen. Het pakket Top**** biedt eveneens de mogelijkheid voor RunningTherapie of de Zelfbeeldgroep en een driegesprek met de medewerker, leidinggevende en psycholoog op locatie Grip.

 

Download hieronder de folders met meer informatie over de inhoud van de verschillende pakketten.

 

Sterk op het werk met Grip

Sterk op het werk met Grip – Informatie voor werknemer