Logo Sport
Nl En

ISO certificaat 9001 behaald!

Met veel trots kunnen wij u het volgende goede nieuws melden:

Grip Psychologen voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die bij de ISO certificering horen.

Auditbureau KIWA heeft vastgesteld dat het door Grip Psychologen gehanteerde kwliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

Het leveren van psychologische behandelingen en onderzoek bij volwasenen en ouderen.