Nl En

Herstel

Snel herstellen vanuit je kracht

Is er sprake van psychische klachten of uitval van het werk kies dan voor één van onze [ Herstel ] pakketten, gericht op het behandelen van psychische klachten met focus op werk(hervatting). 

Alle pakketten zijn gericht op een snel herstel vanuit je kracht, het actief aanpakken van de hulpvraag en terugvalpreventie. De trajecten Midden en Top richten zich eveneens specifiek op het verbeteren van het prestatievermogen. Het pakket Top biedt eveneens de mogelijkheid tot RunningTherapie of de Zelfbeeldgroep en een driegesprek met de medewerker, leidinggevende en psycholoog op locatie Grip.

 

De pakketten bevatten:

Basis* Intake, rapportage, testonderzoek, 10 gesprekken met een psycholoog, E-Health ondersteuning, Module InBalans, contact en informatie-uitwisseling met de bedrijfsarts en werkgever en een terugvalpreventieplan.

Midden** Basis* + de Module Timemanagement, Sterkte-Zwakteanalyse en een follow-up gesprek.

Top**** Midden** + RunningTherapie of de cursus Zelfbeeld en een driegesprek met de medewerker, de leidinggevende en de psycholoog op locatie Grip.