Nl En

Preventief en Prestatie

Voel je sterk, Werk je sterk

Is de aanmelding gericht op het verbeteren van het prestatievermogen of voorkomen van klachten en uitval van het werk, kies dan uit één van onze [ Preventief en Prestatie ] pakketten.

 

SterkWerk

Het pakket SterkWerk is gericht op het optimaal kunnen functioneren en vergroten van het prestatievermogen.

StressLess

Het pakket StressLess richt zich op het weerbaarder worden tegen stress, door vroegtijdig stress te leren herkennen en hierop kunnen anticiperen.

 

In de [ Preventief en Prestatie ] pakketten zit standaard inbegrepen: Intake, rapportage, testonderzoek, 7 gesprekken met een psycholoog, een follow-up gesprek, contact en informatie-uitwisseling met de bedrijfsarts en werkgever en een signaleringsplan.