Nl En

Basis generalistische en Specialistische GGZ

Er bestaan diverse therapievormen die toegepast kunnen worden bij psychische klachten en problemen. Bij Grip Psychologen werken wij voornamelijk met cognitieve gedragstherapie. Naast gesprekstherapie werken wij ook met EMDR, ACT en blended care. Naast individuele therapie bieden wij ook drie groepstrainingen aan, namelijk de groepstraining RunningtherapieAandachtgerichte cognitieve therapie en Grip op je zelfbeeld. Runningtherapie is ook individueel te volgen. Grip Psychologen biedt behandeling binnen de BGGZ (Basis GGZ) en SGGZ (Specialistische GGZ). Binnen de Specialistische GGZ behandelen wij geen persoonlijkheidsproblematiek, maar bieden wij voornamelijk langduriger behandeling van o.a. angst- en stemmingsstoornissen.

 

Een behandeling bij Grip Psychologen bestaat over het algemeen uit wekelijkse therapiegesprekken van 45 minuten, waarbij de duur van de behandeling kan variëren. Wanneer behandeling binnen de BGGZ niet voldoende is, hebben wij de mogelijkheid om cliënten een langer traject te bieden binnen de SGGZ. Onder ‘voor wie’ kunt u zien welke psychische klachten en problemen wij behandelen. Ook kunt u altijd met ons contact opnemen.

BGGZ

Wat voorheen bekend stond als 'eerstelijns psychologie' wordt sinds 2014 'Generalistische Basis GGZ' genoemd, afgekort 'GBGZZ' of 'BGGZ'. Binnen de BGGZ vindt de behandeling plaats van lichte tot matige en niet-complexe psychische stoornissen.

Grip Psychologen biedt kortdurende BGGZ behandelingen. Vaak is dat voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Wij behandelen mensen met uiteenlopende psychische klachten. Daarnaast  behandelen wij in het bijzonder ook sporters met klachten van psychische aard.

SGGZ

Voorheen werden complexe psychische klachten en problemen behandeld onder de noemer 'tweedelijns psychologie'. Sinds 2014 is deze term omgevormd naar 'Gespecialiseerde GGZ', soms ook wel 'Specialistische GGZ' of 'SGGZ' genoemd. Bij Grip Psychologen hebben wij (beperkt) ruimte om cliënten te behandelen binnen de SGGZ. Per psycholoog zijn er vaste momenten waarop een SGGZ intake gehouden kan worden. Deze kunnen afwijken van de rest van de vervolgafspraken. Belangrijk om te vermelden is dat Grip Psychologen geen behandeling biedt voor onder andere persoonlijkheidsproblematiek, ernstige verslavingsproblematiek, complex trauma of bij risico op ernstige conflicten, geweld en suïcide. Zie voor meer informatie de pagina ‘voor wie’ en 'contra-indicaties'. U kunt in aanmerking komen voor de SGGZ na verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts.

 

Zaken met betrekking tot onze aanmeldprocedure, wachttijd en kosten kunt u ook vinden op onze site.