Nl En

Groepstraining Grip op je Zelfbeeld

folderclt2

Vergroot uw zelfvertrouwen: Groepstraining ‘Grip op je zelfbeeld’

Het doel van deze groepstraining is het vergroten van uw zelfvertrouwen en het opbouwen van een positiever zelfbeeld.

Heeft u ook regelmatig last van het idee dat u er niet bij hoort of vind u uzelf de mindere of niet zo de moeite waard? Het kan zijn dat u last heeft van een gebrek aan zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld. Dit kan allerlei vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat u zich erg op de achtergrond houdt, weinig initiatief durft te nemen of continu alles zo perfect mogelijk probeert te doen om te voorkomen dat anderen u af kunnen kraken. Ook kan het op lange termijn leiden tot somberheid of angstklachten.

Inhoud van de training 

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten (de laatste is een terugkombijeenkomst), met de volgende thema’s:

Het negatieve vooroordeel over uzelf, denkfouten, achterhalen van de belangrijkste cognitieve vertekeningen, perfectionisme/hoge eisen/leefregels, omgaan met kritiek en complimenten, assertiviteit, opkomen voor eigen belang, zelfcompassie en een mildere blik naar uzelf ontwikkelen.

Wanneer?

Raadpleeg de agenda voor de nieuwe data van de groepstraining. Let op, deze kan al vol zitten. U kunt dan het secretariaat vragen naar de eerstvolgende training. 

Kosten

Kosten voor deelname aan de groep bedragen € 380,- .

Wanneer u bent doorverwezen door uw huisarts en de huisarts het idee heeft dat de psychische klachten lijken voort te komen uit een negatief zelfbeeld is het mogelijk dat (een deel van) de kosten vergoed worden. Te denken valt aan (dysthyme) depressieve klachten, angstklachten (sociale angst, faalangst, negatief lichaamsbeeld) of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik, overmatig eten en excessief sporten. Uw psycholoog zal samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor vergoeding. De kosten voor deelname aan de groepsbehandeling worden in enkele gevallen ook vergoed door uw werkgever.

Doorverwijzing huisartsen:

Wanneer kunt u doorverwijzen voor de groepsbehandeling?

Wanneer u het idee heeft dat de psychische klachten van uw patiënt lijken voort te komen uit een negatief zelfbeeld. Te denken valt aan (dysthyme) depressieve klachten, angstklachten (sociale angst, faalangst, negatief lichaamsbeeld) of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik, overmatig eten en excessief sporten.

Mocht uw patiënt verdere informatie willen omtrent de groepsbehandeling dan kan hij of zij uiteraard contact hierover opnemen met ons secretariaat op 085-0471147 of via email secretariaat@grippsychologen.nl.