Nl En

Cliënttevredenheid

Grip Psychologen heeft als doel cliënten naar zo groot mogelijke tevredenheid te behandelen en de dienstverlening te blijven verbeteren. Wij waarderen feedback op onze instelling, therapeuten en behandelingen zeer en vragen cliënten dan ook deel te nemen aan cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een korte vragenlijst (CQi) die na afloop van de behandeling verstuurd wordt. Van de resultaten wordt elk kwartaal een gemiddeld cliënttevredenheidscijfer berekend. Tot slot vragen wij cliënten na afloop van een behandeling een review achter te laten op www.zorgkaartnederland.nl. De gemiddelde cliënttevredenheid wordt jaarlijks op onze website ge-update.

 

Onze gemiddelde cliënttevredenheid op zorgkaart Nederland in 2019: 9,1 

Dit is op een schaal van 1(ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). Deze score is gebaseerd op 31 waarderingen.

 

Onze gemiddelde cliënttevredenheid volgens de CQi in 2019: 8,5 

Dit is op een schaal van 1(ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). Deze score is gebaseerd op 212 waarderingen.

 

Ons clienttevredenheidscijfer is onder andere gebaseerd op de thema's bejegening (hoe u heeft ervaren dat de behandelaar met u omging), samen beslissen (in welke mate u inspraak heeft ervaren tijdens uw behandeling) en uitvoer van de behandeling. Deze schalen lopen van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

In 2019 waren onze scores op deze onderwerpen de volgende: 

  • bejegening (score: 4,8/5)
  • samen beslissen (score: 4,2/5)
  • de tevredenheid over de uitvoer van de behandeling (score: 4,2/5)

Grip Psychologen gebruikt deze uitkomsten om haar zorg en procedures continu te optimaliseren.