Nl En

Contra-indicaties

Grip Psychologen kan in veel gevallen hulp bieden voor psychische klachten. Helaas zijn er ook uitzonderingen waarvoor Grip niet de juiste expertise in huis heeft. Indien blijkt dat een van onderstaande problemen aan de orde is, verwijzen wij door naar een daartoe gespecialiseerde instelling binnen de regio Amsterdam.

Grip Psychologen biedt geen behandeling in geval van:

  • Persoonlijkheids- en/of hechtingsproblematiek
  • Crisis/suïcidaliteit
  • Psychotische klachten
  • Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld
  • Autisme spectrumstoornissen
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Ernstige eetstoornissen
  • Complex/meervoudig trauma