Nl En

Contra-indicaties

Helaas zijn er ook psychische klachten waarvoor Grip niet de juiste expertise in huis heeft.

Indien er sprake blijkt te zijn van ernstige verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornissen, een hoge crisisgevoeligheid of indien uw hulpvraag ligt bij de behandeling van een autisme spectrumstoornis, ADHD, complexe PTSS, een persoonlijkheids-, bipolaire stoornis of een psychotische stoornis, dan dient u zich aan te melden bij een daartoe gespecialiseerde instelling binnen de regio Amsterdam. Indien er bij u sprake is van persoonlijkheidsproblematiek en meervoudig trauma dan zal er in de screeningsintake worden onderzocht of Grip de juiste zorg kan bieden en op welke termijn. De wachtlijst bij deze problematiek is langer dan bij andere klachten.