Nl En

Contra-indicaties

Grip Psychologen kan in veel gevallen hulp bieden voor psychische klachten.

 

Helaas zijn er ook uitzonderingen waarvoor Grip niet de juiste expertise in huis heeft.

Indien er sprake blijkt te zijn van ernstige verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornissen of indien uw hulpvraag ligt bij de behandeling van een autisme spectrumstoornis, ADHD, complexe PTSS, een persoonlijkheids-, bipolaire stoornis of een psychotische stoornis, dan verwijzen wij door naar een daartoe gespecialiseerde instelling binnen de regio Amsterdam. Indien er bij u sprake is van persoonlijkheidsproblematiek en meervoudig trauma dan zal er in de screeningsintake worden onderzocht of Grip de juiste zorg kan bieden en op welke termijn. De wachtlijst bij deze problematiek is langer dan bij andere klachten.

 

Grip psychologen heeft geen crisisdienst. Indien er sprake is van hoge crisisgevoeligheid, dan zullen wij tevens moeten doorverwijzen.