Nl En

Groepsbehandeling

Grip Psychologen biedt een aantal groepsbehandelingen aan, die zowel als onderdeel van een individueel behandeltraject te volgen zijn, als los. 

Waarom groepsbehandeling?

Het volgen van een behandeling in groepsverband heeft meerdere voordelen. Zo ervaren mensen dat ze niet alleen zijn in de klachten die zij hebben en voelen zij zich daardoor gesteund. Tegelijkertijd fungeren de deelnemers vaak als elkaars spiegel en klankbord, wat erg leerzaam is.

Meer informatie

De te volgen behandelingen zijn runningtherapie, de groepstraining Grip op je zelfbeeld en de groepstraining Aandachtgerichte cognitieve therapie. 

U leest meer informatie over de inhoud, kosten en aanmeldprocedure door op een van de behandelingen te klikken.