Nl En

Groepstraining Aandachtgerichte cognitieve therapie

agct

Aandachtgerichtheid betekent het bewust brengen van de aandacht naar de huidige ervaring met een open en nieuwsgierige blik.

Wat is Aandachtgerichte cognitieve therapie? 

In de aandachtgerichte cognitieve therapie worden Oosterse meditatietechnieken gecombineerd met inzichten uit de Westerse cognitieve psychologie. Meditatie is bewust zijn van wat je doet en ervaart, terwijl je het doet of ervaart. Door deze bewustwording leer je je eigen ingesleten, automatische patronen (in doen en denken) te herkennen. Daarmee ontstaat er ruimte voor ander gedrag. Twee aspecten staan hierbij centraal: 
1) het leren richten van de aandacht op wat er is in het hier-en-nu, en 
2) het leren aannemen van een nieuwsgierige, niet-oordelende en accepterende houding tegenover ervaringen in het hier-en-nu.

Vaak functioneren we in ons dagelijkse leven op de automatische piloot. We zijn er niet echt ‘bij’. We zijn ons niet echt bewust van wat we denken, voelen en doen.

 Op die momenten ontstaan vaak ook onze automatische ‘negatieve’ denkpatronen met gedachten die niet altijd blijken te kloppen. Voor we er erg in hebben, gaan gedachten en gevoelens met ons op de loop. Hierdoor kunnen klachten en problemen ontstaan en in stand gehouden worden.

 

Tijdens de training wordt u zich bewust van deze automatische reacties en leert u op een andere manier met klachten, gedachten en gevoelens omgaan. Vanuit dit nieuwe en ‘open’ bewustzijn dat u ontwikkelt, worden problemen beter hanteerbaar. Dit stelt u in staat om op een vrijere manier in het leven te staan en uw kwaliteiten beter te benutten.

Inhoud van de training

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats in groepsverband. Elke bijeenkomst vindt plaats volgens een vaste opbouw en heeft een eigen thema. De training wordt voorafgegaan door een individueel intakegesprek. 

In de aandachtgerichte cognitieve therapie staat het leren van een vaardigheid centraal. Het is geen therapie- of praatgroep. U leert het beste door veel te oefenen en te ervaren. Het is daarom belangrijk dat u tijdens de training 30-45 minuten per dag vrij maakt om thuis te oefenen. Het doel is het geleerde te integreren in uw dagelijkse leven. Het werkboek en het audiomateriaal zullen u hierbij helpen. Na de volledige training bent u in staat om de geleerde vaardigheden zelfstandig toe te passen.

Voor wie?

Deze training is iets voor u als:

  • U behoefte hebt aan meer inzicht in uw eigen functioneren
  • U wilt onderzoeken hoe u meer rust in uw leven krijgt
  • U beter wilt leren omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens

 

Ook kunt u aan deze training denken als u de onderstaande klachten hebt:

  • Stress- en stressgerelateerde klachten
  • (Terugkerende) somberheid
  • Angstverschijnselen
  • Chronische pijn
  • Piekeren
  • Vermoeidheid, slaapklachten

 

Ook veel mensen zonder specifieke klachten of problemen ervaren het beoefenen van aandachtgerichte cognitieve therapie als een belangrijke verrijking van hun leven. 

Wanneer?

Raadpleeg de agenda voor de nieuwe data van de groepstraining. Let op, deze kan al vol zitten. U kunt dan het secretariaat vragen naar de eerstvolgende training.

Kosten

De cursus wordt als onderdeel van de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed.

Wanneer u enkel aan de training wilt deelnemen zonder in behandeling te zijn bij Grip Psychologen kost de training €420,-

 

 

 

Met toestemming overgenomen van Robert Vriesman (www.mindfulnesshilversum.com)