Nl En

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

 

Hiernaast kunt u het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Grip Psychologen lezen. 

Akwa GGZ en mijn gegevens

Uw toestemming is nodig om de zorg te verbeteren. Doet u mee?

In Nederland hebben jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen hulp nodig van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor al deze mensen is het belangrijk dat behandelaren de best mogelijke zorg bieden. Dat doen zij door regelmatig met elkaar samen te werken. En door de resultaten van de behandelingen met elkaar te vergelijken, op basis van de vragenlijsten die u en anderen invullen. Zo weten behandelaren welke aanpak effect heeft. En welke aanpak beter kan. Voor het verbeteren van de zorg zijn ook uw gegevens nodig. Deze gegevens gebruiken we alleen wanneer u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

Hoe dat werkt? Dat leest u hieronder

 

Uw gegevens zijn heel belangrijk

Als onderdeel van uw behandeling vult u, of uw wettelijke vertegenwoordiger, samen met uw behandelaar vragenlijsten in. Hierdoor ziet uw behandelaar of uw klachten veranderen en of het beter met u gaat.

Wanneer meerdere behandelaren deze informatie verzamelen en onderling vergelijken, leren zij van elkaar. En werken ze samen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

 

Welke gegevens gebruiken we?
o De antwoorden van de vragenlijsten die u invult.
o Gegevens over de klachten waarvoor u wordt behandeld.
o Gegevens over uw behandelaar.
o Algemene informatie zoals uw geboortejaar, geslacht en opleidingsniveau.

 

Zo gaan we met uw gegevens om
o Akwa GGZ en uw behandelaar houden zich aan de wettelijke regels.
o Uw gegevens worden gepseudonimiseerd door een onafhankelijke organisatie. Dit betekent dat Akwa GGZ niet weet van wie de gegevens zijn.
o Vertrouwelijk omgaan met gegevens is vereist. Medewerkers van Akwa GGZ hebben dan ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
o De informatie wordt ook gebruikt voor onderzoek om de zorgstandaarden te verbeteren.

 

Uw toestemming? Dat werkt als volgt

o Door toestemming te geven in het Behandelvoorwaarden document geeft u uw behandelaar uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te gebruiken.
o Uw behandelaar bewaart dit formulier in uw dossier.
o U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via uw behandelaar.
o Als u geen uitdrukkelijke toestemming geeft, dan stuurt uw behandelaar uw gegevens niet door. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling en de vergoeding daarvan.

 

Uiteraard heeft u een aantal belangrijke rechten. Hiervoor kunt u terecht bij uw behandelaar
o U mag de gegevens inzien.
o U mag de gegevens verbeteren of aanvullen.
o U kunt vragen uw gegevens te laten verwijderen.
o U heeft het recht om ‘vergeten te worden’. Vanaf dat moment worden uw gegevens niet meer gebruikt. Dit kan ook met terugwerkende kracht.
o U kunt vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken. Uw gegevens worden dan apart gezet.
o U kunt vragen of uw gegevens digitaal naar u of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden opgestuurd. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Meer informatie over Akwa GGZ

Kijk op www.akwaggz.nl voor meer informatie. Vragen kunt u stellen aan uw behandelaar of via info@akwaggz.nl.

Voor vragen over privacy kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Akwa GGZ via privacy@akwaggz.nl.

 

Ons cliëntportaal

Grip psychologen maakt gebruik van een cliëntportaal. Dit is een beveiligde online omgeving waarin cliënten inzage hebben in hun gegevens die bij ons in het systeem staan. De gegevens die cliënten hierin kunnen vinden zijn:

 

-        Verwijsbrief

-        Behandelovereenkomst

-        Behandelplan

-        De klachtenlijst (SQ48)

-        De afsprakenkaart

-        Communicatie: op veilige manier berichten sturen met de therapeut

 

Voor het borgen van goed gebruik en goede leesbaarheid van de informatie in het portaal, is de Toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze kunt u inzien via de link in de kolom hiernaast.