Nl En

Individueel

Grip Psychologen behandelt een breed scala aan psychische klachten. Voor een overzicht van de klachten die wij behandelen verwijzen wij u graag naar de pagina 'voor wie'. Staan uw klachten hier niet tussen, of juist wel, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Ons behandelaanbod bestaat uit cognitieve gedragstherapie en EMDR. Tevens zijn er een aantal collega's getraind in het geven van ACT. Alle drie zijn evidence based behandelmethoden, wat betekent dat zij effectief zijn bewezen in wetenschappelijk onderzoek. Hiernaast vindt u meer informatie over onze behandelmethoden.

 

Tijdens het intakegesprek zal uw psycholoog samen met u onderzoeken wat uw klachten zijn en of er sprake is van een DSM V diagnose. Vervolgens stelt u samen met uw psycholoog op basis van shared decision making een behandelplan op en kan de behandeling starten. 

Behandeleffect

In het kader van ROM (Routine Outcome Monitoring) worden er meerdere malen tijdens het behandeltraject klachtspecifieke vragenlijsten afgenomen. Dit om de effecten van de behandeling te meten en zo nodig de behandeling bij te stellen.

Standaard worden voorafgaand aan de intake de SQ-48 en de UCL afgenomen, die respectievelijk het algehele klachtenniveau en de copingstijl (omgaan met problemen) meten. Tijdens tussentijdse evaluaties en bij afsluiting wordt wederom de SQ-48 afgenomen en met u besproken.

Informatie uitwisselen met de huisarts

Wij vinden het prettig om gedurende de behandeling informatie uit te kunnen wisselen met uw huisarts. Na de intake en bij het afronden van uw behandeling zal de psycholoog, in samenspraak met u, een verslag naar uw huisarts sturen om deze te informeren over uw behandeling bij Grip Psychologen. Indien nodig is er tussentijds contact met uw huisarts. 

Meer informatie?

Op de pagina 'over ons' vindt u meer informatie over o.a. de kosten en vergoedingen van behandeling binnen de BGGZ en SGGZ, onze actuele wachttijden en behandellocaties. Bij 'aanmelding en contact' leest u wat u moet doen om zich aan te melden en hoe u ons kunt bereiken.