Nl En

Tarieven

 

Basisverzekering

Voor volwassenen valt de zorg onder de basisverzekering van de cliënt mits:

  • er sprake is van een geldige DSM-5 diagnose (zie hier welke diagnoses door zorgverzekeraars worden uitgesloten van vergoeding)
  • de cliënt een geldige verwijsbrief van een arts heeft
  • het past binnen de afspraken die wij met de zorgverzekeraar hebben gemaakt (zie hier een actueel overzicht van de zorgverzekeraars waar Grip Psychologen een contract mee heeft).

 

Eigen risico

De kosten worden door de verzekeraar verrekend met het eigen risico van de cliënt en indien van toepassing het vrijwillig eigen risico. Indien u nog eigen risico of vrijwillig eigen risico open heeft staan in een kalenderjaar, brengt de zorgverzekeraar dat deel van de kosten bij u in rekening. Indien een behandeling start in het ene kalenderjaar en doorloopt in het volgende kalenderjaar, dan zal de zorgverzekeraar opnieuw uw eigen risico (van het volgende kalenderjaar) aanspreken. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

 

Rekeningoverzicht

Na elk zorginhoudelijk contact met een behandelaar (telefonisch, via beeldbellen, face-to-face en/of via mail) brengt Grip Psychologen de tijd die besteed is in rekening bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervan periodiek een overzicht van uw zorgverzekeraar. Op dit rekeningoverzicht van uw zorgverzekeraar kunt u terugzien wat er door Grip Psychologen gedeclareerd is bij uw zorgverzekeraar. Elke ‘zorgprestatie’ geleverd door een behandelaar van Grip Psychologen staat hierop weergegeven. Voorbeelden van zorgprestaties zijn: intakegesprek, behandelgesprek, medicatieconsult maar ook: mail-contact en telefonisch contact.

De tarieven van deze zorgprestaties worden niet door Grip Psychologen bepaald. Grip Psychologen volgt de landelijke regels op van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De NZA houdt aan dat de tarieven van de zorgprestaties afhangen van het beroep van de behandelaar en het soort prestatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

 

Zelf betalen

Alleen wanneer er geen sprake is van verzekerde zorg (het ontbreken van een DSM-5 diagnose of een diagnose die is uitgesloten van vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet) is het mogelijk om behandelsessies zelf te betalen. De prijs per sessie is het geldende NZA-tarief. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met ons secretariaat. Zij kunnen vertellen wat er voor uw specifieke situatie mogelijk is.

 

Kosten wanneer blijkt dat Grip Psychologen geen passend behandelaabod heeft

Helaas kunnen we niet iedereen die zich bij ons aanmeldt een passende behandeling bieden. Wel zullen wij proberen zoveel mogelijk met u mee te denken over waar u wel een passende behandeling kunt krijgen. Zie hier onze exclusiecriteria voor meer informatie over problematiek waarvoor wij geen passend behandelaanbod hebben.

Voor volwassenen: het is goed om te weten dat er altijd kosten verbonden zijn aan contact met een behandelaar. Mocht na een screeningsintake blijken dat Grip Psychologen geen passende plek voor u is, zullen de gemaakte kosten voor deze screeningsintake en eventuele andere contactmomenten met de intaker (via telefoon, mail of face-to-face) in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Grip Psychologen volgt hierin de tarieven zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten zijn afhankelijk van de soort prestatie, de duur van de contactmomenten en het beroep van de behandelaar die u heeft gesproken. Mocht uw eigen risico voor het jaar waarin u een screeningsintake heeft nog niet op of aangesproken zijn, houd er dan rekening mee dat u deze kosten zelf zal moeten betalen en dat het om een aanzienlijk deel van het eigen risico-bedrag zou kunnen gaan.