Nl En

Tarieven

Tijdens de intake gaan wij na wat het beste bij u past: een kortdurende behandeling binnen de BGGZ of een intensievere SGGZ behandeling. Beide soorten behandelingen worden (in sommige gevallen slechts gedeeltelijk) door uw zorgverzekeraar vergoed. Wij dienen de nota van het gesprek rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. U heeft er zelf geen omkijken naar.

LET OP, deze diagnoses worden niet vergoed: klik hier

Kosten Intake

Komt u alleen voor een intake (maximaal 1 sessie) en besluit u bijvoorbeeld na de intake om te stoppen of wenst u zich elders aan te melden, dan zal het product ‘Onvolledig Behandeltraject’ worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U wordt dan terug verwezen naar de huisarts en er wordt maximaal € 219,78 aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd (dit hangt af van de zorgverzekeraar en is een door de zorgverzekeraar vastgesteld tarief). Dit gaat af van uw eigen risico.

Mocht er een extra intakegesprek nodig zijn, dan zal dit vooraf met u worden besproken. Als u hiermee akkoord gaat, dan zal vanwege de extra sessie het product BGGZ ‘kort’ worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, waarvan de kosten €503,47 bedraagt.

 

Indien wij u geen passende hulp kunnen bieden, maar u wel graag een aanvullend intakegesprek wenst om hulp te krijgen bij een passende doorverwijzing naar een andere instelling, zullen wij ook het product BGGZ ‘kort’ declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kosten BGGZ behandeling

Afhankelijk van het product waar u voor geïndiceerd bent krijgt u een bepaald aantal sessies vergoed door uw zorgverzekeraar:

Bij behandeling in de Basis GGZ zijn maximaal een tiental gesprekken vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Een gesprek duurt drie kwartier. In het begin van de behandeling zal het contact wekelijks of tweewekelijks zijn. Later kan de tijd tussen de gesprekken langer zijn.

Er is geen eigen bijdrage. De zorgverzekeraar verrekent onze kosten met uw verplichte eigen risico. Dit is in 2020 € 385,- per jaar. Indien u nog niet uw eigen risico heeft gebruikt, betaalt u de eerste gesprekken dus zelf. Dit is ook het geval indien uw werkgever betaalt voor een aanvullend pakket.

 

Overzicht producten en bedrag dat wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar:

  1. Product BGGZ KORT gemiddeld 300 minuten (€ 522,13)
  2. Product BGGZ MIDDEL gemiddeld 500 minuten (€ 885,01)
  3. Product BGGZ INTENSIEF gemiddeld 720 minuten (€ 1.434,96)
  4. Transitieprestatie/ ONVOLLEDIG BEHANDELTRAJECT doorgaans 1 sessie (€ 228,04)

Deze tarieven kunnen per zorgverzekeraar enigszins verschillen.

Kosten SGGZ behandeling

Wanneer hier een indicatie voor is behandelen wij u in de SGGZ. Dit betekent dat de kosten volledig vergoed worden vanuit uw basisverzekering. Bij behandeling in de SGGZ kan het behandeltraject langere tijd duren. Indien u uw eigen risico nog niet heeft gebruikt gaan de kosten van uw traject eerst ten laste van uw eigen risico van € 385,-.

Zelf betalen (kosten worden dan niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar):

De kosten per sessie zijn € 100,00 in 2020. Voor nieuwe clienten startend in 2021 zijn de kosten per sessie € 114,00.

De kosten voor een intake zijn € 219,78. Voor nieuwe clienten startend in 2021 zijn de kosten voor een intake € 228,04

Sessie Skype/ Telefonisch € 100,00 in 2020. Voor nieuwe clienten startend in 2021 zijn de kosten per sessie € 114,00.