Nl En

Tarieven

Tijdens de intake gaan wij na wat het beste bij u past: een kortdurende behandeling binnen de BGGZ of een intensievere SGGZ behandeling. Beide soorten behandelingen worden (in sommige gevallen slechts gedeeltelijk) door uw zorgverzekeraar vergoed. Wij dienen de nota van het gesprek rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. U heeft er zelf geen omkijken naar.

LET OP, deze diagnoses worden niet vergoed: klik hier

Kosten intake

Komt u alleen voor een intake (maximaal 1 sessie) en besluit u bijvoorbeeld na de intake om te stoppen of wordt u doorverwezen, dan zal uw intake worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Er wordt dan in ieder geval € 176,- aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd (dit hangt af van de zorgverzekeraar en is een door de zorgverzekeraar vastgesteld tarief), met eventueel bijkomende kosten indien u naast de intake nog inhoudelijk contact met de psycholoog heeft gehad. Dit gaat af van uw eigen risico. Mocht er een extra intakegesprek nodig zijn, dan zal dit vooraf met u worden besproken.

 

Indien wij u geen passende hulp kunnen bieden, maar u wel graag een aanvullend intakegesprek wenst om hulp te krijgen bij een passende doorverwijzing naar een andere instelling, zullen wij de sessie ook declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kosten behandeling BGGZ

Afhankelijk van het product waar u voor geïndiceerd bent krijgt u een bepaald aantal sessies vergoed door uw zorgverzekeraar:

Bij behandeling in de BGGZ zijn maximaal twaalf gesprekken (inclusief intake) vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Een gesprek duurt drie kwartier. In het begin van de behandeling zal het contact wekelijks of tweewekelijks zijn. Later kan de tijd tussen de gesprekken langer zijn.

 

Kosten behandeling SGGZ

Wanneer hier een indicatie voor is behandelen wij u in de SGGZ. Dit betekent dat de kosten volledig vergoed worden vanuit uw basisverzekering. Bij behandeling in de SGGZ kan het behandeltraject langere tijd duren.

Eigen Risico en vergoedingen

Er is geen eigen bijdrage. De zorgverzekeraar verrekent onze kosten met uw verplichte Eigen Risico. Dit is in 2022 € 385,- per jaar. Indien u nog niet uw Eigen Risico heeft gebruikt, betaalt u de eerste gesprekken dus zelf voor beide soorten trajecten BGGZ en SGGZ en ook bij een verwijzing. Dit is ook het geval indien uw werkgever betaalt voor een aanvullend pakket.

 

Voor volwassenen valt de zorg onder de basisverzekering van de cliënt mits er sprake is van een DSM-5 diagnose, de cliënt een geldige verwijsbrief van de huisarts heeft, en het past binnen de afspraken die wij met de zorgverzekeraar hebben gemaakt.

 

De tarieven kunnen per zorgverzekeraar enigszins verschillen en zijn vastgesteld door het NZA.

Zelf betalen (kosten worden dan niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar):

De kosten per sessie voor onverzekerde zorg zijn € 117,33 in 2022. 

De kosten voor een intake zijn ongeveer € 176,-.

De kosten voor telefonisch en inhoudelijk mailcontact met de psycholoog en het betrekken van de psycholoog bij EHealth variëren. De kosten hiervan zijn afhankelijk van hoeveel tijd de psycholoog aan u heeft besteed. Doorgaans is dit tussen de 5 en 15 minuten.