Nl En

Missie en visie

Missie

Onze missie binnen Grip is het geven van evidence-based persoonlijke psychologische behandeling, op een manier waarop - en in een setting waarin - de behandelaar zelf ook behandeld zou willen worden.

 

Wij realiseren de missie met vraaggericht behandelen door behandelaars die zich voortdurend blijven ontwikkelen in effectief bewezen behandelmethodes en valide psychologisch onderzoek, waarbij zij blijven reflecteren op hun eigen functioneren. Daarbij zijn onze behandelaars betrokken, onbevooroordeeld en persoonlijk waarbij we altijd in samenwerking met jou, de cliënt, op transparante wijze werken aan vooropgestelde behandeldoelen met daarbij passende behandelmethodes.


Op onze twee locaties in Amsterdam proberen wij een prettige en persoonlijke sfeer te creëren waar je samen met de behandelaar aan jouw behandeldoelen kunt werken. Ook kunnen we de behandeling gedeeltelijk of volledig  online aanbieden, waarbij we altijd blijven reflecteren op welke vorm het beste aansluit.

 

Om aan onze missie te werken is flexibiliteit en ondernemerschap essentieel. We willen meebewegen met de nieuwste inzichten op het gebied van behandelinterventies en zoeken naar de meeste effectieve vormen van behandeling voor onze doelgroep. We zetten daarvoor onder andere verschillende groepen in, zoals de zelfbeeldtraining, de G-training, aandachtgerichte cognitieve therapie of running therapie. Omdat we een kleine organisatie zijn met jonge bevlogen behandelaars kunnen we snel schakelen en aansluiten bij wat er nodig is vanuit de cliënt, de organisatie en de maatschappij.
Geheel passend bij onze missie zijn onze gedeelde kernwaarden: betrokken, persoonlijk, ondernemend, onbevooroordeeld, flexibel, samen, transparant.

Visie

Grip heeft als visie vraaggericht te behandelen door behandelaars die zich voortdurend blijven ontwikkelen in effectief bewezen behandelmethodes en blijven reflecteren op hun eigen functioneren. Wij willen de veerkracht versterken van zowel oudere als jongere generaties door psychische klachten en terugkerende patronen effectief te behandelen en om te kunnen gaan met de uitdagingen van onze (snelle en prestatiegerichte) maatschappij. Daarbij zetten we behandelingen binnen de setting mono en multi (vanuit een multidisciplinair team) in om zorg te kunnen bieden aan zowel cliënten met lichte problematiek als complexe problematiek.

 

Daarnaast zetten we ons in voor een prettige en informele werksfeer, een organisatie die gedragen wordt door zowel de werknemers als het management. Wij streven er als organisatie naar dat werknemers zich gezond en veerkrachtig voelen,  met een goede balans tussen werk en privé. Het is onze visie om inspirerende werkoverleggen en workshops te organiseren waar het hele team bij aanwezig is. Grip zien wij als een positieve organisatie waarbij een ieder gericht is op uitdagingen en oplossingen waar we samen voor komen te staan.

 

Onze visie op onze organisatie is dat wij een maatschappelijk bewuste organisatie zijn op het gebied van klimaat en goede doelen. We zijn een innoverende snelwerkende en financieel gezonde organisatie. Tot slot, we streven naar een optimale samenwerking tussen het management, het secretariaat en de behandelaar.