Nl En

POH GGZ

Steeds meer huisartsen werken met een praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) samen. Grip Psychologen werkt al met verschillende huisartsen samen en kan de functie van POH GGZ uitstekend ook voor uw praktijk verzorgen.

Wat doet de POH GGZ?

De functie van de POH GGZ is signaleren, diagnosticeren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/casemanagement en preventie. Op deze manier neemt de POH u veel werk uit handen rondom de zorg van cliënten met psychische klachten.

Doelgroep van de POH GGZ

  • Cliënten met milde psychische klachten die na 1-8 gesprekken weer zelfstandig of zo nodig met behandeling van de huisarts verder kunnen.
  • Cliënten die begeleiding/motivering nodig hebben om naar een GGZ instelling te kunnen.
  • Cliënten met een complexe situatie bij wie de vraag is of verwijzing naar een GGZ instelling zinnig en haalbaar is.
  • Cliënten die ‘uitbehandeld’ zijn in de tweedelijn, maar toch meer zorg nodig hebben dan de gemiddelde huisarts kan geven.

Waarom een POH GGZ van Grip Psychologen?

De POH GGZ-ers van Grip zijn professionals en werken met evidence based technieken. Zij werken met name vanuit de principes van cognitieve gedragstherapie. Daarnaast werken zij ook met moderne technieken als EMDR bij traumatische gebeurtenissen.

 

Grip psychologen heeft ervaring met het inzetten van psychologen als POH GGZ en doet dit voor meerdere huisartsenpraktijken in Amsterdam.

 

De POH GGZ wordt vanuit Grip psychologen bij uw praktijk gedetacheerd. Zij ondersteunen u als huisarts bij patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. Grip psychologen kan

ook bij u op de locatie de behandelingen doen, indien gewenst. Op deze manier is het verwijzen eenvoudig en snel en blijft de drempel voor uw cliënten zo laag mogelijk.

Samenwerking

Bij voorkeur werkt de POH GGZ bij u in de praktijk. Mocht u geen ruimte beschikbaar hebben en toch graag een POH GGZ aan uw cliënten aanbieden, dan kan worden overlegd of de POH GGZ vanuit een andere locatie kan werken. Voor detachering werken wij met een vast uurtarief.
Afwezigheid bij vakantie of ziekte worden niet doorberekend.

De POH constructie is ook vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk.

 

U kunt contact opnemen met Grip Psychologen voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw praktijk.

Dit kan via 085-0471147 of secretariaat@grippsychologen.nl