Nl En

Aanmelding en contact

Aanmeldprocedure

Uw huisarts zal meestal met u onderzoeken of er sprake is van psychische klachten. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, zal uw huisarts u verwijzen naar de POH GGZ of de psycholoog. In het laatste geval schrijft uw huisarts een verwijsbrief uit. LET OP: u dient zich alsnog zelf aan te melden via onze website! 

Verwijsbrief

Het is belangrijk dat u vóór het intakegesprek een verwijsbrief aanvraagt bij de huisarts. Zonder verwijsbrief kan er geen intakegesprek plaatsvinden, tenzij u de behandeling zelf gaat betalen. In dat geval is een verwijsbrief niet nodig. Een week voor uw intakegesprek controleert het secretariaat of er een verwijsbrief aanwezig is. Indien dit niet het geval is, wordt uw intakegesprek geannuleerd.

Let op dat uw medicatiegebruik staat vermeld op de verwijsbrief.Om goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw eventuele medicatiegebruik. Deze informatie kan de huisarts gemakkelijk toevoegen aan de verwijsbrief.

Aanmelding en prescreening

Bij Grip Psychologen hanteren wij een prescreening voorafgaand aan het intakegesprek. Dit doen wij om te onderzoeken of Grip Psychologen uw aanvraag kan behandelen en u niet onnodig op een intakegesprek komt.

 

Na aanmelding via ons aanmeldformulier ontvangt u nog een klachtenvragenlijst via de mail. Deze vragenlijst wordt samen met uw aanmelding door de prescreeners (allen psychologen werkzaam bij Grip Psychologen) beoordeeld. Pas wanneer wij uw vragenlijst hebben ontvangen kunnen wij de aanmeldprocedure afronden. 

 

Na de beoordeling kunt u een bericht krijgen dat wij uw aanvraag helaas niet kunnen behandelen. Wij adviseren u dan contact op te nemen met uw huisarts. Indien u geen bericht van ons ontvangt, betekent dit dat u op de wachtlijst komt te staan voor een behandeling bij Grip Psychologen. Het secretariaat neemt vervolgens contact met u op voor het inplannen van een ‘losse intake’ of een volledige behandeling. De actuele wachttijden kunt u hier vinden.

Wij proberen bij het inplannen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeurslocatie. Wanneer u voorkeur heeft voor een bepaalde locatie en/ of therapeut kan het soms langer duren eer er een intakegesprek plaats kan vinden. Let op: we proberen zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeurslocatie, echter kunnen wij niet garanderen dat u daar ook daadwerkelijk wordt ingepland.

 

Vergeet u bij uw intakegesprek niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Behandeling liever in de avonduren?

Grip psychologen biedt op beide locaties ook (beperkt) behandeling in de avonduren aan. Indien uw voorkeur uit gaat naar de avond, houd dan rekening met een langere wachttijd voor behandeling. Houd er ook rekening mee dat uw intakegesprek wel overdag zal plaatsvinden. 

Vergoeding

Let op: zonder verwijsbrief wordt de behandeling niet vergoed. Daarnaast dient er sprake te zijn van een ‘DSM-5 diagnose’. Ook werkgerelateerde problematiek en relatieproblemen worden sinds 1 januari 2014 alleen nog maar vergoed indien er sprake is van een DSM-5 diagnose. Zie ook de pagina 'tarieven' voor meer informatie over de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars.