Nl En

Aanmelding en contact

Aanmeldprocedure

Uw huisarts zal met u onderzoeken of er sprake is van psychische klachten waarvoor u moet worden doorverwezen naar de psycholoog. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, zal uw huisarts u verwijzen naar de POH GGZ of naar een psycholoog voor Basis of Specialistische GGZ. In het laatste geval schrijft uw huisarts hiervoor een verwijsbrief uit. LET OP: u dient zich alsnog zelf aan te melden via onze website! 

 

De actuele wachttijden kunt u hier vinden.

Behandeling liever in de avonduren?

Grip psychologen biedt op beide locaties ook (beperkt) behandeling in de avonduren aan. Indien uw voorkeur uit gaat naar de avond, houd dan rekening met een langere wachttijd voor behandeling.

Verwijsbrief

Om de zorg vergoed te krijgen is er een vewijsbrief nodig. Zonder verwijsbrief kunt u zich alleen aanmelden als u de behandeling volledig zelf gaat betalen. Als de huisarts nog geen verwijsbrief naar ons heeft gestuurd, dan kunt u hem vragen dit te doen via Zorgdomein. Dit is de snelste en veiligste manier. De kopie die u in uw mail ontvangt, kunt u oploaden in het aanmeldformulier. Indien u zelf in het bezit bent van uw verwijsbrief dan kunt u ervoor kiezen om deze te uploaden op onze website bij het aanmeldformulier.

Let op dat uw medicatiegebruik staat vermeld op de verwijsbrief.Om goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw eventuele medicatiegebruik. Deze informatie kan de huisarts gemakkelijk toevoegen aan de verwijsbrief.

Screeningsintake GGZ

Bij Grip Psychologen hanteren wij bij aanmelding voor kortere en langere behandelingen een screeningsintakegesprek. Dit gebeurt voornamelijk via videobellen. Dit doen wij om te onderzoeken of Grip psychologen de juiste plek voor u is en dat u niet onnodig op de wachtlijst staat voor behandeling.

 

Na aanmelding via ons aanmeldformulier en het ontvangen van uw verwijsbrief, plannen wij een screeningsintakegesprek in. U krijgt dan een uitnodiging om een cliëntportaal te activeren. Hierin wordt dan een vragenlijst klaar gezet. Deze vragenlijst vragen wij u vooraf het intakegesprek in te vullen, want deze informatie hebben wij nodig tijdens het gesprek. Daarnaast ontvangt u via e email een klachtenvragenlijst. Op basis van deze vragenlijst in combinatie met het screeningsintakegesprek wordt bepaald of u behandeling bij Grip kunt krijgen. Indien dit niet het geval is, dan krijgt u advies waar u beter naar toe kunt.

 

Vergeet niet uw id-bewijs te laten zien bij aanvang van de intake.

 

Indien wij inschatten dat Grip psychologen de juiste plek voor u is, dan komt u in het geval van Specialistische GGZ op de behandelwachtlijst. In de tussenliggende periode bieden wij E-Health behandeling aan, zodat u vast een start kan maken richting herstel. 

 

Vergoeding

Let op: zonder verwijsbrief wordt de behandeling niet vergoed. Daarnaast dient er sprake te zijn van een ‘DSM-5 diagnose’. Ook worden bepaalde klachten, zoals werkgerelateerde problematiek, slaapproblemen en relatieproblemen niet meer vergoed als er niet ook sprake is van een DSM-5 diagnose. Zie ook de pagina 'tarieven' voor meer informatie over de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars en welke diagnoses niet meer vergoed worden.