Nl En

Groepstraining Grip op je Zelfbeeld

folderclt2

Vergroot uw zelfvertrouwen: Groepstraining ‘Grip op je zelfbeeld’

Het doel van de groepsbehandeling: een reëler zelfbeeld ontwikkelen – leren van realistischer naar zichzelf kijken door het negatieve zelfbeeld kritisch te evalueren en meer aandacht te geven aan positieve kanten van zichzelf
Hoe: de training is gebaseerd op COMET (Competitive Memory Training)

Inhoud van de training 

In de training leer je hoe je minder negatief tegenover jezelf kan komen te staan door meer oog te krijgen voor je positieve kanten. Op die wijze kun je leren je (te negatieve) zelfbeeld meer in balans te brengen en een meer evenwichtig en realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.

De training is bedoeld voor mensen die ‘eigenlijk’ wel weten dat hun negatieve oordeel over zichzelf te streng is, maar die desondanks steeds weer opnieuw blijven vinden dat ze dom, lelijk, saai, onbelangrijk of slecht zijn. Het doel van de training is namelijk het ‘voelbaar maken van wat je al weet over jezelf’. We gaan dit reële zelfbeeld dusdanig trainen, dat deze gevoelsmatig sterker wordt dan het negatieve zelfbeeld.

Iedere bijeenkomst wordt er met een stap geoefend en tussen de bijeenkomsten wordt deze stap thuis verder ingetraind. Hoe meer je oefent, hoe beter je hierin leert te schakelen! Gedurende de training is het daarom belangrijk om dagelijks minimaal een half uur (en meer is beter) oefeningen te doen. Dat lijkt misschien veel, maar als je je bedenkt hoe vaak en hoelang je al negatieve gevoelens en gedachten over jezelf hebt, dan kan je je voorstellen dat er ook een gedegen training voor nodig is om hieraan tegenwicht te kunnen bieden!

 

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarbij in de laatste bijeenkomst wordt stilgestaan bij terugvalpreventie.

Wanneer?

Raadpleeg de agenda voor de nieuwe data van de groepstraining. Let op, deze kan al vol zitten. U kunt dan het secretariaat vragen naar de eerstvolgende training.

NB: Bij minder dan zes deelnemers kan de training nog niet van start gaan. In dat geval wordt de startdatum verschoven naar een datum waarop er minstens zes aanmeldingen zijn.

Kosten

Kosten voor deelname aan de groep worden berekend op basis van het aantal deelnemers. 

Wanneer u bent doorverwezen door uw huisarts en de huisarts het idee heeft dat de psychische klachten lijken voort te komen uit een negatief zelfbeeld is het mogelijk dat (een deel van) de kosten vergoed worden. Te denken valt aan (dysthyme) depressieve klachten, angstklachten (sociale angst, faalangst, negatief lichaamsbeeld) of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik, overmatig eten en excessief sporten. Uw psycholoog zal samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor vergoeding. De kosten voor deelname aan de groepsbehandeling worden in enkele gevallen ook vergoed door uw werkgever.

Doorverwijzing huisartsen:

Wanneer kunt u doorverwijzen voor de groepsbehandeling?

Wanneer u het idee heeft dat de psychische klachten van uw patiënt lijken voort te komen uit een negatief zelfbeeld. Te denken valt aan (dysthyme) depressieve klachten, angstklachten (sociale angst, faalangst, negatief lichaamsbeeld) of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik, overmatig eten en excessief sporten.

Mocht uw patiënt verdere informatie willen omtrent de groepsbehandeling dan kan hij of zij uiteraard contact hierover opnemen met ons secretariaat op 085-0471147 of via email secretariaat@grippsychologen.nl.

Literatuur

Neef, M. de (2010)

Negatief zelfbeeld

Amsterdam: Boom

 

Neef, M. de (2018)

Negatief zelfbeeld behandelen. Tips en tools voor therapeuten.

Amsterdam: Boom