Nl En

Groepstraining Grip op je Zelfbeeld

folderclt2

Vergroot uw zelfvertrouwen: Groepstraining ‘Grip op je zelfbeeld’

Heeft u ook regelmatig last van het idee dat u er niet bij hoort of vind u zichzelf de mindere of niet zo de moeite waard? Het kan zijn dat u last heeft van een gebrek aan zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld. Dit kan allerlei vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat u zich erg op de achtergrond houdt, weinig initiatief durft te nemen of continu alles zo perfect mogelijk probeert te doen om te voorkomen dat anderen u af kunnen kraken. Ook kan het op lange termijn leiden tot somberheid of angstklachten.

Inhoud van de training 

De cursus 'Grip op je zelfbeeld' is een cognitief gedragstherapeutische training, gebaseerd op het boek 'Negatief Zelfbeeld' (De Neef, 2010) en is bedoeld voor mensen bij wie er sprake is van een negatief zelfbeeld of een gebrek aan zelfvertrouwen. De bijeenkomsten hebben als doel u te helpen bij het opbouwen of verstevigen van een evenwichtig zelfbeeld. 

De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur met een groep van 8 à 10 personen, waarbij het boek 'Negatief Zelfbeeld' van Manja de Neef als leidraad wordt gebruikt (De Neef, 2018). De volgende themas's komen aan bod tijdens de training:

 

Bijeenkomst 1: Het zelfbeeld

Bijeenkomst 2: Aandacht besteden aan positieve gebeurtenissen d.m.v. een “witboek”

Bijeenkomst 3: Betekenis verlenen aan positieve gebeurtenissen

Bijeenkomst 4: Positieve eigenschappen inprenten

Bijeenkomst 5: Herkennen van en omgaan met zelfcensuur

Bijeenkomst 6: Oefenen met nieuw gedrag passend bij het positief zelfbeeld

Bijeenkomst 7: Oefenen met gedragsverandering

Bijeenkomst 8: Omgaan met kritiek

Bijeenkomst 9: Hoge eisen en perfectionisme

Bijeenkomst 10: Positief verhaal en terugvalpreventie

Wanneer?

Raadpleeg de agenda voor de nieuwe data van de groepstraining. Let op, deze kan al vol zitten. U kunt dan het secretariaat vragen naar de eerstvolgende training.

NB: Bij minder dan zes deelnemers kan de training nog niet van start gaan. In dat geval wordt de startdatum verschoven naar een datum waarop er minstens zes aanmeldingen zijn.

Kosten

Kosten voor deelname aan de groep worden berekend op basis van het aantal deelnemers. 

Wanneer u bent doorverwezen door uw huisarts en de huisarts het idee heeft dat de psychische klachten lijken voort te komen uit een negatief zelfbeeld is het mogelijk dat (een deel van) de kosten vergoed worden. Te denken valt aan (dysthyme) depressieve klachten, angstklachten (sociale angst, faalangst, negatief lichaamsbeeld) of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik, overmatig eten en excessief sporten. Uw psycholoog zal samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor vergoeding. De kosten voor deelname aan de groepsbehandeling worden in enkele gevallen ook vergoed door uw werkgever.

Doorverwijzing huisartsen:

Wanneer kunt u doorverwijzen voor de groepsbehandeling?

Wanneer u het idee heeft dat de psychische klachten van uw patiënt lijken voort te komen uit een negatief zelfbeeld. Te denken valt aan (dysthyme) depressieve klachten, angstklachten (sociale angst, faalangst, negatief lichaamsbeeld) of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik, overmatig eten en excessief sporten.

Mocht uw patiënt verdere informatie willen omtrent de groepsbehandeling dan kan hij of zij uiteraard contact hierover opnemen met ons secretariaat op 085-0471147 of via email secretariaat@grippsychologen.nl.

Literatuur

Neef, M. de (2010)

Negatief zelfbeeld

Amsterdam: Boom

 

Neef, M. de (2018)

Negatief zelfbeeld behandelen. Tips en tools voor therapeuten.

Amsterdam: Boom