Nl En

Groepstraining Aandachtgerichte cognitieve therapie

Een nieuwe groepstraining aandachtgerichte cognitieve therapie zal naar verwacht in de zomer van 2024 weer van start gaan. U kunt zich hiervoor aanmelden!

Aandachtgerichtheid betekent het bewust brengen van de aandacht naar de huidige ervaring met een open en nieuwsgierige blik.

Tijdens de training wordt u zich bewust van deze automatische reacties en leert u op een andere manier met klachten, gedachten en gevoelens omgaan. Vanuit dit nieuwe en ‘open’ bewustzijn dat u ontwikkelt, worden problemen beter hanteerbaar. Dit stelt u in staat om op een vrijere manier in het leven te staan en uw kwaliteiten beter te benutten.

 

De training bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats in groepsverband. Elke bijeenkomst vindt plaats volgens een vaste opbouw en heeft een eigen thema. De training wordt voorafgegaan door een individueel intakegesprek. 

In de aandachtgerichte cognitieve therapie staat het leren van een vaardigheid centraal. Het is geen therapie- of praatgroep. U leert het beste door veel te oefenen en te ervaren. Het is daarom belangrijk dat u tijdens de training 30-45 minuten per dag vrij maakt om thuis te oefenen. Het doel is het geleerde te integreren in uw dagelijkse leven. Het werkboek en het audiomateriaal zullen u hierbij helpen. Na de volledige training bent u in staat om de geleerde vaardigheden zelfstandig toe te passen. 

De eerstvolgende training vindt plaats op:

In het Engels (ook voor Nederlands-taligen die met de Engelse groep mee willen doen)

 

Zomer/ late zomer 2024

Time: Wednesday evenings from 18:00 till 20:30 hrs

 

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het secretariaat via 085-0471147 of via secretariaat@grippsychologen.nl.  Vermeld hierbij dat het gaat om de groepstraining aandachtgerichte cognitieve therapie. Ook voor vragen met betrekking tot de kosten, de aanmelding en voor alle overige informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Indien u al in behandeling bent bij Grip Psychologen kunt u dit ook bespreken met uw therapeut.