Nl En

Samenwerkingsverbanden en links

Grip Psychologen hecht waarde aan samenwerking binnen het werkveld van de hulpverlening om kennis en kunde te blijven ontwikkelen. Te denken valt aan deelname aan wetenschappelijk onderzoek, scholing en overleg ten behoeve van onze ontwikkeling. Zo hebben wij contact met verschillende disciplines, zoals fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, huisartsen en coaches en zijn wij binnen en buiten het werkveld aangesloten bij verschillende organisaties.

 

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met verschillende instellingen binnen de basis- en gespecialiseerde GGZ, maatschappelijk werk en POH-GGZ. Tevens kan het voorkomen dat een eerdere hulpverlener, een overheidsinstantie of een arbo-arts informatie over u opvraagt. In alle gevallen wordt beoogd u de best passende zorg te verlenen, maar zal er nooit overleg plaatsvinden zonder uw schriftelijke toestemming.