Nl En

Privacy policy

Geheimhouding & Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Grip Psychologen via info@grippsychologen.nl. Bijgaand de link naar de privacyverklaring: Privacyverklaring.

 

Grip Psychologen werkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 

Informatie Elektronisch Patiënten Dossier

Sinds enkele jaren zijn de papieren dossiers in de zorg vervangen door digitale varianten. Ook bij Grip Psychologen werken wij met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hieronder volgt informatie over het gebruik en de wetgeving van het EPD. Uw behandelaar kan u er nog meer over vertellen.

 

Uitgangspunten

Uitgangspunt is, net als bij een papieren dossier, dat de psycholoog een eigen dossier- en bewaarplicht heeft.

Op het moment dat een cliënt zich aanmeldt bij Grip Psychologen wordt er een dossier aangemaakt door het secretariaat. Vervolgens wordt er een behandelaar gekoppeld aan de cliënt, die vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het beheren van het dossier. Als de behandeling ten einde komt ondersteunt de financiële administratie de psycholoog bij het op orde brengen van het dossier. Na het beëindigen van de behandeling wordt het dossier nog vijftien jaar bewaard.

 

Toegang tot het EPD

De psycholoog draagt de professionele verantwoordelijkheid om het dossier zo te beveiligen dat niemand zonder diens toestemming toegang daartoe heeft, zodat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft.

Concreet houdt dit in dat alleen rechtstreeks betrokken medebehandelaars toegang hebben tot het gehele dossier (inclusief gespreksaantekeningen). De overige medewerkers van Grip Psychologen hebben enkel toegang tot de informatie die noodzakelijk is om hun werkzaamheden op een verantwoorde manier te kunnen doen. Voor hen zal de rest worden afgeschermd.

 

Toestemming tot inzage

In enkele gevallen kan het voor de psycholoog waardevol zijn om anderen toegang tot het dossier te verlenen, bijvoorbeeld voor intercollegiaal overleg, opleidingsdoeleinden en kwaliteitsbewaking. Daarvoor zal echter altijd om uw toestemming gevraagd worden.