Aanmeldprocedure

Bij Grip Psychologen hanteren wij een prescreening voorafgaand aan het intakegesprek. Dit doen wij om voorafgaand te onderzoeken of Grip Psychologen uw aanvraag kan behandelen en u niet onnodig op een intakegesprek te laten komen.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Belangrijk om te weten is dat de aanmelding pas in werking wordt gezet zodra wij uw verwijsbrief ontvangen hebben. Indien u nog geen verwijsbrief heeft, willen wij u verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen. Een verwijsbrief kunt u halen bij uw huisarts, let erop dat uw medicatiegebruik* staat vermeld op de verwijsbrief.

 

* Om goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw eventuele medicatiegebruik. Deze informatie kan de huisarts gemakkelijk toevoegen aan de verwijsbrief.

 

Het is belangrijk dat u eerst een verwijsbrief aanvraagt bij de huisarts. Zonder verwijsbrief wordt de behandeling niet vergoed.

De huisarts of de POH GGZ zal meestal met u onderzoeken of er sprake is van het vermoeden van een diagnose op het gebied van psychische klachten. Indien dit niet het geval is kunt u meestal terecht bij de POH GGZ in de huisartsenpraktijk. Indien er wel sprake is van een diagnose zal de huisarts u verwijzen.

 

Vergoeding

De behandeling wordt alleen vergoed indien er sprake is van een ‘diagnose’, naast het hebben van een verwijsbrief. Ook werkgerelateerde problematiek en relatieproblemen worden sinds 1 januari 2014 alleen nog maar vergoed indien er sprake is van een diagnose. Zie ook de pagina 'tarieven' voor meer informatie over de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars.

 

Na de aanmelding via ons contactformulier ontvangt u een aantal vragenlijsten via de mail. Deze vragenlijsten worden door de prescreeners (allen psychologen werkzaam bij Grip Psychologen) beoordeeld.

 

Pas wanneer wij uw vragenlijsten en uw verwijsbrief hebben kunnen wij de aanmeldprocedure starten.

Wij hebben geen verwijsbrief nodig wanneer u zelf de behandeling gaat betalen.

 

Na de beoordeling kunt u een bericht krijgen dat wij uw aanvraag helaas niet kunnen behandelen. Wij adviseren u dan contact op te nemen met uw huisarts. Indien u geen bericht van ons ontvangt, betekent dit dat u op de wachtlijst komt te staan voor een behandeling bij Grip Psychologen. Het secretariaat neemt vervolgens contact met u op voor het inplannen van een ‘losse intake’ of een volledige behandeling.

 

Wij proberen bij het inplannen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeurslocatie.
Wanneer u voorkeur heeft voor een bepaalde locatie en/ of therapeut kan het soms langer duren eer er een intakegesprek plaats kan vinden. Vergeet u bij uw intakegesprek niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

 

BIJ SPOED: 

Let op: indien er sprake is van crisis kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen. Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met uw eigen huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen naar de spoedeisende psychiatrie.

 

Wanneer u met spoed hulp nodig heeft buiten kantoortijden, dan kunt u zelf contact opnemen met de volgende instanties:

 

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
www.spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl

020 523 54 33

 

Huisartsenpost Amsterdam voor spoed

www.huisartsenpostenamsterdam.nl

088 00 30 600

 

http://www.113.nl/

0900 – 0113