Nl En

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw aanmelding. U ontvangt deze mail ter bevestiging van uw inschrijving. Deze mail bevat belangrijke informatie. Leest u deze mail dan ook goed door.

Procedure
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een screeningsintake. Deze screening duurt 60 minuten en vindt via beeldbellen plaats. Past uw zorgvraag binnen Grip Psychologen, dan komt u op onze behandelwachtlijst te staan en wordt u zo spoedig mogelijk ingepland. Het inplannen lukt ons makkelijker als u flexibel bent wat betreft locatie, beeldbellen en behandeltijden.
Zie voor de actuele wachttijden onze website https://www.grippsychologen.nl/

Verzekering
Bij uw aanmelding controleert het secretariaat of er een contract is met uw verzekeraar. Wanneer er een screeningsintake voor u wordt ingepland, dan kunt u ervan uitgaan dat uw behandeltraject door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit met uitzondering van uw eigen risico. Het is dus niet nodig dat u zelf contact opneemt met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico
Voor behandeling binnen een psychologenpraktijk wordt uw eigen risico aangesproken. Als er ná uw screeningsintake geen behandeling bij Grip Psychologen plaatsvindt, dan zal er voor de gemaakte kosten verbonden aan de intake, ook aanspraak gedaan worden op uw eigen risico.

Beeldbellen
Grip Psychologen werkt met beeldbellen via Microsoft Teams.
Uw behandelaar zal u tijdig de link mailen.
Zorgt u ervoor dat u op een rustige plek met voldoende privacy zit.
Uitgebreide informatie over het beeldbellen via Microsoft Teams kunt u terugvinden via deze link.

Blended werken
We werken blended. Dat wil zeggen een combinatie van beeldbelafspraken en face-to-face afspraken. Staat er in uw overzicht geen locatie vermeld, dan vindt uw afspraak via beeldbellen plaats.

Wijzigt er iets in uw afspraken met betrekking tot het beeldbellen of de behandeling face-to-face, dan informeert uw behandelaar of de secretaresse u hier tijdig over.

Afspraak annuleren
Zegt u uw afspraak 24 uur voorafgaand aan de afspraak af, dan brengen we geen kosten in rekening. In het weekend kunt u bij annulering een voicemailbericht achterlaten of een mail sturen naar secretariaat@grippsychologen.nl
Voor een afspraak die te laat (korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak) wordt afgezegd, ongeacht de reden, wordt 50% van het no show tarief in rekening gebracht. Als u zonder afmelding niet verschijnt, wordt het volledige no show tarief in rekening gebracht.
Grip Psychologen hanteert hierbij het huidige NZA-tarief. Dit geldt ook voor een screeningsintake of onderzoeksafspraken. Zie onze website https://www.grippsychologen.nl/
Als u 2 afspraken mist zonder enig contact dan sluiten wij uw dossier.

U voorkomt onnodige kosten of het voortijdig afsluiten van uw behandeling, door tijdig uw afspraak te annuleren. Ook kunt u in overleg met het secretariaat de afspraak wijzigen in een beeldbelafspraak of een telefonische afspraak.

Verificatie:
Zodra u in behandeling wordt genomen, zult u van Grip Psychologen een mail ontvangen waarin wij vragen uw mailadres te verifiëren. Dit is nodig om vanuit uw EPD (Electronisch Patiënten Dossier) te kunnen communiceren.

Tevens ontvangt u een verzoek tot verifiëren van uw telefoonnummer via een SMS. Deze is nodig voor het gebruik van het cliëntportaal.

Tot slot:
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag. U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken van 08.30-12.45 uur en van 13.30-15.30 uur of mailen naar secretariaat@grippsychologen.nl

Houd ook uw Spam mailbox in de gaten, omdat regelmatig mails verzonden vanuit grip mailadressen daarin terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat

Grip Psychologen