Psychische klachten

Psychische klachten

Grip Psychologen is een kleinschalige instelling die voornamelijk behandelingen biedt binnen de kortdurende Basis GGZ (BGGZ) (met trajecten variërend van 4 tot 11 gesprekken). Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om cliënten te behandelen binnen de Specialistische GGZ (SGGZ), mits de problematiek aansluit bij ons behandelaanbod  (zie hieronder). Behandelingen binnen de SGGZ duren bij ons gemiddeld 18 gesprekken.

Grip Psychologen werkt volgens de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ.

 

Grip Psychologen biedt behandeling voor de volgende psychische problemen:

-          Depressieve stoornissen

-          Dwangstoornis

-          Angststoornissen

-          Verwerking van enkelvoudig trauma, verlies en rouw

-          Burnout, overspannenheid en psychosomatische stoornissen

-          Lichte problemen met alcohol of drugs

-          Slaapproblemen en -stoornissen

 

Grip Psychologen biedt geen behandeling in geval van:

-          Persoonlijkheids- en/of hechtingsproblematiek

-          Crisis/suïcidaliteit

-          Psychotische klachten

-          Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld

-          Autisme spectrumstoornissen

-          Ernstige verslavingsproblematiek

-          Ernstige eetstoornissen

-          Complex/meervoudig trauma

 

Worden uw klachten of problemen niet genoemd in deze lijst, of juist wel, aarzel in beide gevallen niet om contact met ons op te nemen. 

 

Wij werken met een elektronisch patiënten dossier, daarover kunt u hier meer lezen.