Psychische klachten

Psychische klachten

Grip Psychologen biedt kortdurende Basis GGZ (BGGZ) behandelingen (variërend van 4 tot 11 gesprekken) en ook langer durende Specialistische GGZ (SGGZ) behandelingen (gemiddeld 18 gesprekken).

 

Grip Psychologen biedt behandeling voor de volgende psychische problemen:

-          Depressieve stoornissen

-          Dwangstoornis

-          Angststoornissen

-          Verwerking van trauma, verlies en rouw

-          Burnout, overspannenheid en psychosomatische stoornissen

-          Lichte problemen met alcohol of drugs

-          Ticstoornissen

-          Slaapproblemen en -stoornissen

 

Grip Psychologen biedt geen behandeling in geval van:

-          Persoonlijkheids- en/of hechtingsproblematiek

-          Crisis/suïcidaliteit

-          Psychotische klachten

-          Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld

-          Autisme spectrumstoornissen

-          Ernstige verslavingsproblematiek

-          Ernstige eetstoornissen

 

Worden uw klachten of problemen niet genoemd in deze lijst, of juist wel, aarzel in beide gevallen niet om contact met ons op te nemen. Klachten hoeven niet en kunnen niet altijd per definitie vastgesteld te zijn.

 

Wij werken met een elektronisch patiënten dossier, hier kunt u hier meer over lezen.