Nl En

Individueel

Grip Psychologen behandelt een breed scala aan psychische klachten. Voor een overzicht van de klachten die wij behandelen verwijzen wij u graag naar de pagina 'voor wie'. Bij vragen hierover, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

 

Werkwijze

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een (online) screeningsintake waarin we samen inventariseren of het aanbod van Grip Psychologen aansluit bij uw hulpvraag en klachten. Na de screeningsintake zal een startgesprek plaatsvinden, waarin u samen met uw psycholoog op basis van shared decision making een behandelplan opstelt en waarna de behandeling kan starten. Hoe de behandeling wordt vormgegeven hangt af van uw hulpvraag en behoefte. Het uitgangspunt hierbij is dat het traject doelgericht en kortdurend is. We helpen u graag opnieuw in uw kracht te staan en zelfstandig verder te kunnen.

 

Een behandeling bij Grip Psychologen bestaat over het algemeen uit wekelijkse therapiegesprekken van 45 minuten. Ons behandelaanbod bestaat uit cognitieve gedragstherapie en EMDR. Tevens zijn er een

aantal collega's getraind in het geven van ACT. Alle drie zijn evidence based behandelmethoden, wat betekent dat zij effectief zijn bewezen in wetenschappelijk onderzoek. Hiernaast vindt u meer informatie over onze behandelmethoden. Er is tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsbehandeling.

 

Grip Psychologen hecht er veel waarde aan dat familieleden en naasten betrokken zijn bij de behandeling gezien de positieve effecten die dat kan hebben op uw herstel. U wordt dan ook uitgenodigd om een familielid of andere naaste mee te nemen naar een behandelsessie. De keuze om een familielid of naaste te betrekken bij de behandeling blijft altijd aan u.

 

Aan het eind van de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie. Wanneer we in overleg met u vinden dat er andere hulp nodig is dan wij in onze praktijk kunnen bieden, zullen wij u goed adviseren waar u wel terecht kunt.

 

Behandeleffect

In het kader van ROM (Routine Outcome Monitoring) worden er meerdere malen tijdens het behandeltraject klachtspecifieke vragenlijsten afgenomen. Dit om de effecten van de behandeling te meten en zo nodig de behandeling bij te stellen.

Standaard wordt voorafgaand aan de intake de SQ-48 afgenomen, die het algehele klachtenniveau meet. Tijdens tussentijdse evaluaties en bij afsluiting wordt wederom de SQ-48 afgenomen en met u besproken.

Informatie uitwisselen met de huisarts

Wij vinden het prettig om gedurende de behandeling informatie uit te kunnen wisselen met uw huisarts. Na de intake en bij het afronden van uw behandeling zal de psycholoog, in samenspraak met u, een verslag naar uw huisarts sturen om deze te informeren over uw behandeling bij Grip Psychologen. Indien nodig is er tussentijds contact met uw huisarts. 

Meer informatie?

Op de pagina 'over ons' vindt u meer informatie over o.a. de kosten en vergoedingen van behandeling binnen onze praktijk, onze actuele wachttijden en behandellocaties. Bij 'aanmelding en contact' leest u wat u moet doen om zich aan te melden en hoe u ons kunt bereiken.